Hitra Bygg og Betong AS


Hitra Bygg & Betong AS har vært drevet under sitt nåværende navn og form siden 1991, men har røtter så langt tilbake som 1952, da ekteparet Nordbotten etablerte dagligvarebutikken E. Nordbotten. Etter hvert kom svigersønnen Emil Børø inn i driften og sakte, men sikkert ble det større fokus på å bringe byggevarer inn i sortimentet. På begynnelsen av 70-tallet begynte bedriften med ferdig-betong, og siden den gang har mangt et betonglass blitt kjørt ut i øyregionen, både til privatkunder og innenfor næringslivsmarkedet. Bedriften var tidlig ut med prefabrikerte betongprodukter. Blant annet leverte bedriften store mengder kantstein til vegprosjekter i Midt-Norge. Hitra- og Frøya-tunnelen, den nye brua over Dolmsundet samt en rekke kaianlegg har stått for mye av betongleveransene de siste årene. 

Hitra Bygg & Betong har siden tidens morgen hatt tilhold på Sætra i Hestvika. Her ligger både blandeverk, hvor selve betongproduksjonen foregår, og støperihall, hvor det støpes betongelementer og lodd.

Forøvrig har vi også et mobilt blandeverk, og f.t. leveres betong fra dette til Skarvbergtunellen i Finnmark. 

Bedriften innehar en omfangsrik bilpark, bestående av vanlige betongbiler/lastebiler, rennebil, 3 pumpebiler, 2 kranbiler samt en rekke mindre varebiler.

I dag har bedriften ca.20 ansatte, samt at det leies inn etter behov. Daglig leder er Vidar Hammer, som tok over stafettpinnen etter Kjell Børø i januar 2014. Hitra Bygg & Betong har, i tillegg til betong, også bred erfaring innenfor fag som stål og tre, og tar på seg oppdrag både som underentreprenør og totalentreprenør. Bygger` n i Fillan er et eksempel på bygg der Hitra Bygg & Betong har stått for hele prosjektet. Hovedproduktene er i dag jevnt fordelt på ren betongproduksjon / elementer, og entreprenørtjenester rundt om i distriktet.  Forøvrig er laksenæringen for oss gode kunder, og vi har til stadighet oppdrag knyttet til denne næringen.