Tlf: 72 44 31 00
 post@hitrabetong.no

Entreprenøroppdrag

I de senere år har vi jobbet med flere industribygg og produksjonslokaler for havbruket. Så godt som all bygningsmasse på Marine Harvest`s anlegg på Ulvan er oppført av oss, det samme gjelder Lerøy Midnor på Hestvika.

Kaianlegg og flytende installasjoner har vi god erfaring på, og vi har blant annet bygd flere oppdrettsflåter. For noen år tilbake leverte vi en kombinert flytekai og bølgedemper på 40 x 4 m til Lerøy Midnor sitt klekkeri i Belsvika. 

Vi tar ellers på oss entreprenøroppdrag og snekkerarbeid ved behov.
  • Totalentreprenør.
  • Betong, stål og snekkerarbeid.
  • Kjerneboring og betongsaging. 
  • Leverandør av industribygg, kaier, bolighus, etc.
  • Levering av prefabrikerete betongelementer, bl.a. ringmurer, plattendekker etc.
  • Små og store oppdrag med hjullaster, truck, minigraver og gravemaskin.

Byggern (Fillan): Totalprosjekt.
Knutshaugfisk: Riving av gammel kai, bygging av ny.
Knarrlagsund: Ringmur og gulv.
Frøya Kommune (Kjerkdalsvatnet): Vannbehandlingsanlegg.
Kystmuseet (Fillan): Fundament for skulptur.
Lerøy Midnor AS (Dolmøy): Utvidelse av kjølelager.
Lerøy Midnor AS (Belsvika): Flytekai/bølgedemper, 40 x 4 m.
Marine Harvest AS (Ulvan): Utvidelse av bløggeri.