Tlf: 72 44 31 00
 post@hitrabetong.no

Salmar AS

HitraMat AS

Hitra-Torget

 Betongsaging/kjerneboring

 

 

Vi disponerer diverse utstyr til gulv-,veggsaging og kjerneboring, og tar på oss oppdrag i forhold til dette.

Bildene til høyre viser forskjellige oppdrag utført på Salmar, HitraMat og Hitra-Torget.